Bristol Blenheim


Bristol Blenheim.gif

(zobrazení velkých obrázků je přizpůsobeno šířce stránky - skutečná velikost po otevření obrázku)