Armstrong-Whitworth Scimitar


Armstrong-Whitworth Scimitar [S01].jpg

(zobrazení velkých obrázků je přizpůsobeno šířce stránky - skutečná velikost po otevření obrázku)


Armstrong-Whitworth Scimitar [V01].gif

(zobrazení velkých obrázků je přizpůsobeno šířce stránky - skutečná velikost po otevření obrázku)